Fields marked with an asterisk (*) are required.

Polja, označena z zvezdico (*), je potrebno obvezno izpolniti.

Applications open till May 15th or untill filling up the vacancies.

Prijave do 15. maja oz. do zapolnitve mest.

For individual lessons with the mentors it is possible to apply
to the program Summer Solo & Chamber Music Course.
Za individualne ure s posameznim mentorjem se lahko prijavite
na program Poletni mojstrski tečaji.