We are proud to present the “last minute” OK Scholarships for the chosen oboe and bassoon players who will send us their applications. The organization board will assign the scholarships for the following OrkesterkamP programs:
Festival Winds & Festival Symphony.

Fill in the application form below until June 30.
Scholarships cover the course fees + accommodation.
Meals are not included.
Fields marked with an asterisk (*) are required.

Prijavite se na “last minute” štipendije, ki jih bo strokovni odbor Orkesterkampa podelil izbranim oboistom/-kam in fagotistom/-kam za programa Festival Winds in Festival Symphony.
Izpolnite spodnjo prijavnico do 30. junija. Strokovni odbor bo med prejetimi prijavami izbral prejemnike štipendij v najkrajšem roku.
Štipendije krijejo stroške kotizacije in bivanja, ne vključujejo pa stroškov prehrane.
Polja, označena z zvezdico (*), je potrebno obvezno izpolniti.

OrkesterkamP Scholarships 2017

  • First Name only / Samo ime
  • Click on the field and enter the appropriate year of birth in the following format: YYYY. / Kliknite na polje in vpišite letnico rojstva v formatu LLLL.
  • Choose your instrument / Izberite vaše glasbilo.
  • Choose the course you want to attend. / Izberite program, ki se ga želite udeležiti.
  • Accommodation is provided for free as a part of the scolarship. The only cost is lunches/dinners, 4.5 € per meal, payment on the day of the registration. / Bivanje je brezplačno v okviru štipendije. Edini strošek so kosila/večerje, 4.5 € na obrok, plačilo na dan registracije.
  • Write us your musical experience (CV), so that we will choose you among all those who apply. / Napišite nam vse o vaši glasbeni izobrazbi, da bomo izbrali prav vas izmed vseh prijavljenih.
  • This field may be left blank. / Ni potrebno izpolniti.