Akademija NOVA

V sedmih terminih ob koncih tedna, med oktobrom 2016 in majem 2017, bodo udeleženci z mentorjem spoznavali orkestrsko in solistično literaturo, inštrumentarij ter vlogo posameznika v simfoničnem orkestru. Mladi nadarjeni glasbeniki bodo imeli možnost za predstavitev na katerem od treh predvidenih koncertov kot solisti (ob spremljavi korepetitorja), kot del komorne skupine ali v komornem orkestru Akademije NOVA.

Nei sette fine settimana tra ottobre 2016 e maggio 2017 i partecipanti saranno guidati da un mentore nella scoperta della letteratura orchestrale e solistica, della strumentazione e del ruolo di ogni singolo musicista nell'orchestra sinfonica. I giovani musicisti di talento avranno la possibilità di esibirsi come solisti ad uno dei tre concerti previsti (seguiti dall'accompagnatore pianista), in un gruppo da camera o nell'orchestra di camera dell'Akademija NOVA.

mail foto

Posamezna lekcija traja 60 min (solisti) oz. 90 min (komorne skupine).
Cena celotnega programa znaša 290 € za soliste in 460 € za komorne skupine. Mogoče se je prijaviti tudi na tri lekcije (v prvem ali drugem polletju), cena skrajšanega programa je 150 € za soliste in 250 € za komorne skupine.
Program se bo izvajal v prostorih TOČKE ZKD, Ulica Gradnikove brigade 25 v Novi Gorici ob sobotah in nedeljah. Točni datumi lekcij bodo znani v kratkem.

Ogni lezione dura 60 minuti (solisti) o 90 minuti (gruppi da camera).
La quota d'iscrizione dell’intero corso è di 290 € per solisti e 460 € per gruppi da camera. È possibile iscriversi solo a tre lezioni (nel primo o nel secondo semestre) al prezzo di 150 € per solisti e 250 € per gruppi da camera.
I corsi si svolgeranno a Nova Gorica, nei locali di TOČKA ZKD, in via Gradnikove brigade 25 il sabato e la domenica.

PRIJAVNICA

Prijave na Akademijo NOVA zbiramo do 30. septembra.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu akademija.nova@gdnova.si ali na tel. +386 40 751 911.

Le iscrizioni saranno accettate fino al 30 settembre.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'indirizzo elettronico akademija.nova@gdnova.si o al telefono +386 40 751 911.