Harfistka Patrizia Tassini (Italija) je z odliko diplomirala na Konservatoriju Giuseppe Tartini v Trstu. Specializacijo je za tem opravljala na Visokem konservatoriju za glasbo v Lyonu v Franciji, v Italiji in Združenih državah Amerike. Naziv magistra glasbe je prejela na oddelku za glasbo – Eastman School of Music – na Univerzi v Rochesterju (New York). Organizatorji različnih mednarodnih tekmovanj jo večkrat povabijo k sodelovanju. V zadnjem obdobju je pogosto koncertirala in vodila mojstrske tečaje na Kitajskem, na Tajvanu, v Litvi, Latviji, Belgiji, Franciji in Sloveniji ter na Hrvaškem, Nizozemskem in Norveškem. Trenutno deluje kot profesorica za harfo na Konservatoriju Jacopo Tomadini v Vidmu, poleg tega pa vodi tudi orkester Ventaglio d’Arpe.

L'arpista Patrizia Tassini si è diplomata a pieni voti e lode al Conservatorio "G.Tartini" di Trieste. Si è perfezionata in Francia al Conservatoire National Superieur de Lion, in Italia e negli Stati Uniti. Ha ottenuto il Master Degree ed il Performance Certificate presso l"Eastman School of Music dell'Università di Rochester (New York). Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Di recente si è esibita ed ha tenuto masterclasses in Cina, Taiwan, Lituania, Lettonia, Belgio, Francia, Slovenia, Croazia, Olanda e Norvegia. Attualmente è titolare di cattedra d'arpa al Conservatorio "J.Tomadini" di Udine e dirige l'orchestra "Ventaglio d'Arpe".

LEKCIJE • LEZZIONI
nedelja • domenica

16. oktober • 16 ottobre
13. november • 13 novembre
29. januar • 29 gennaio
26. februar • 26 febbraio
12. marec • 12 marzo
23. april • 23 aprile
14. maj • 14 maggio

LEKCIJE • LEZZIONI (dodatni termini • date aggiuntive)
sobota • sabato

22. oktober • 22 ottobre
26. november • 26 novembre
28. januar • 28 gennaio
25. februar • 25 febbraio
11. marec • 11 marzo
22. april • 22 aprile
13. maj • 13 maggio

KONCERTI • CONCERTI

10. februar • 10 febbraio: komorne skupine • gruppi da camera
(Glasbeni večeri v Bukovici)
25. marec • 25 marzo: NOVA Academy Chamber Orchestra (Svirél)
30. maj • 30 maggio: solisti (Glasba z vrtov Sv. Frančiška)

Posamezna lekcija traja 60 min.
Cena celotnega programa znaša 290 €. Mogoče se je prijaviti tudi na tri lekcije (v prvem ali drugem polletju), cena skrajšanega programa je 150 €. Uporaba harfe, ki jo zagotovi organizator, je mogoča proti doplačilu 30 €. Rezervne strune zagotovijo tečajniki.
Program se bo izvajal v prostorih TOČKE ZKD, Ulica Gradnikove brigade 25 v Novi Gorici ob nedeljah.

Ogni lezione dura 60 minuti.
La quota d'iscrizione dell’intero corso è di 290 €. È possibile iscriversi solo a tre lezioni (nel primo o nel secondo semestre) al prezzo di 150 €. Il noleggio dello strumento, fornito dall'organizzazione, e possibile ad un costo aggiuntivo di 30 €. Le corde di scorta sono a carico degli allievi.
I corsi si svolgeranno a Nova Gorica, nei locali di TOČKA ZKD, in via Gradnikove brigade 25 la domenica.

PRIJAVNICA

Prijave na Akademijo NOVA zbiramo do 30. septembra.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu akademija.nova@gdnova.si ali na tel. +386 40 751 911.

Le iscrizioni saranno accettate fino al 30 settembre.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'indirizzo elettronico akademija.nova@gdnova.si o al telefono +386 40 751 911.