trobenta

Stefan Hofer je študij trobente opravljal v razredu prof. Stanka Arnolda na Univerzi za glasbo in uporabljajoče umetnosti v Gradcu. Med letoma 2000 in 2012 je poučeval trobento na Univerzi za glasbo in uporabljajoče umetnosti v Gradcu. Sedaj je zaposlen kot profesor trobente na Musikschulen des Landes Kärnten. Je reden član Avstrijskega trobilnega kvinteta HoViHoLoHoff ter zasedb Lakeside Jazz Band in Brass Cussion. Deluje kot substitut pri orkestrih, kot so Stadttheater Klagenfurt, Brucknerorchester Linz in Kärntner Sinfonieorchester. Kot solist je nastopal z orkestrom Kärntner Sinfonieorchester, Collegium Musicum, Wiener Bachsoloists in s Komornim orkestrom iz Beljaka. Zaseda mesto prvega korneta v Trobilnem ansamblu Koroške. Je administrativni vodja regionalne Glasbene šole v Millstattu in vodi dirigentske tečaje na Glasbeni šoli v Spittalu.

Stefan Hofer ha studiato il suono della tromba nella classe del professor Stanko Arnold all'Università per la musica e per le arti performative di Graz, dove ha occupato il posto di docente per la tromba dal 2000 al 2012. Attualmente insegna la tromba alla scuola Musikschulen des Landes Kärnten. È membro attivo del Quintetto di fiati HoViHoLoHoff e dei gruppi Lakeside Jazz Band e Brass Cussion.
Collabora anche come musicista sostituto nelle orchestre Stadttheater Klagenfurt, Brucknerorchester Linz e Kärntner Sinfonieorchester. Si è esibito come solista con le orchestre Kärntner Sinfonieorchester, Collegium Musicum, Wiener Bachsoloists e con L'Orchestra da camera di Villach. Occupa il posto del primo cornetto dell'Ensamble di fiati della Carinzia. È anche direttore amministrativo della scuola regionale di musica di Millstatt e dirige i masterclass per direttori d'orchestra alla scuola di musica di Spittal.

LEKCIJE • LEZZIONI

16. oktober • 16 ottobre
13. november • 13 novembre
29. januar • 29 gennaio
26. februar • 26 febbraio
12. marec • 12 marzo
8. april* • 8 aprile*
14. maj • 14 maggio

KONCERTI • CONCERTI

10. februar • 10 febbraio: komorne skupine • gruppi da camera (Glasbeni večeri v Bukovici)
25. marec • 25 marzo: NOVA Academy Chamber Orchestra (Svirél)
30. maj • 30 maggio: solisti (Glasba z vrtov Sv. Frančiška)

*Lekcija z gostujočim profesorjem Billom Williamsom, nekdanjim solo trobentačem San Francisco Symphony in Berner Symphonieorchester.
Lezione eseguita con la partecipazione del professor Bill Williams, ex trombettista solista di San Francisco Symphony e Berner Symphonieorchester.

Posamezna lekcija traja 60 min (solisti) oz. 90 min (komorne skupine).
Cena celotnega programa znaša 290 € za soliste in 460 € za komorne skupine. Mogoče se je prijaviti tudi na tri lekcije (v prvem ali drugem polletju), cena skrajšanega programa je 150 € za soliste in 250 € za komorne skupine.
Program se bo izvajal v prostorih TOČKE ZKD, Ulica Gradnikove brigade 25 v Novi Gorici ob nedeljah.

Ogni lezione dura 60 minuti (solisti) o 90 minuti (gruppi da camera).
La quota d'iscrizione dell’intero corso è di 290 € per solisti e 460 € per gruppi da camera. È possibile iscriversi solo a tre lezioni (nel primo o nel secondo semestre) al prezzo di 150 € per solisti e 250 € per gruppi da camera.
I corsi si svolgeranno a Nova Gorica, nei locali di TOČKA ZKD, in via Gradnikove brigade 25 la domenica.

PRIJAVNICA

Prijave na Akademijo NOVA zbiramo do 30. septembra.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu akademija.nova@gdnova.si ali na tel. +386 40 751 911.

Le iscrizioni saranno accettate fino al 30 settembre.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'indirizzo elettronico akademija.nova@gdnova.si o al telefono +386 40 751 911.