Rok Zgonc je violinist v Orkestru Slovenske Filharmonije in profesor na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Diplomiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, magisterij pa opravil na Univerzi Južne Kalifornije v Los Angelesu (ZDA). V času študija je prejel študentsko Prešernovo nagrado, na TEMSIG-u pa prvi nagradi v dveh najvišjih kategorijah. Solistično je večkrat nastopil z orkestroma Slovenske Filharmonije in s Simfoniki RTV Slovenija. Kot violinist in profesor zadnja leta sodeluje z amaterskim mladinskim orkestrom NOVA filharmonija (Nove Gorice), poleti pa poučuje na Orkesterkampu v Bovcu. Igra tudi v klavirskem triu K3O, s katerim so lani snemali za Radio Slovenija.

Rok Zgonc suona il violino nell’Orchestra Filarmonica Slovena ed è docente al Conservatorio di musica e balletto di Ljubljana. Dopo la laurea all’Accademia di musica di Ljubljana, ha conseguito il master all’Università di South California di Los Angeles (USA). Durante lo studio ha vinto il premio studentesco Prešernova nagrada, al TEMSIG, invece, due 1˚premi delle categorie superiori. Si è esibito come solista più volte con l’Orchestra Filarmonica Slovena e l’Orchestra Filarmonica della RTV slovena. Negli ultimi anni collabora come violinista e docente con l’orchestra giovanile NOVA filharmonija di Nova Gorica, nei mesi estivi insegna all’Orkesterkamp di Bovec. Fa parte anche del trio pianistico K3O che l’anno scorso è stato registrato dalla Radio Slovenija.

LEKCIJE • LEZIONI

15. oktober • 15 ottobre
26. november • 26 novembre
28. januar • 28 gennaio
25. februar • 25 febbraio
11. marec • 11 marzo
22. april • 22 aprile
13. maj • 13 maggio

KONCERTI • CONCERTI

10. februar • 10 febbraio: komorne skupine • gruppi da camera (Glasbeni večeri v Bukovici)
25. marec • 25 marzo: NOVA Academy Chamber Orchestra (Svirél)
30. maj • 30 maggio: solisti (Glasba z vrtov Sv. Frančiška)

Posamezna lekcija traja 60 min (solisti) oz. 90 min (komorne skupine).
Cena celotnega programa znaša 290 € za soliste in 460 € za komorne skupine. Mogoče se je prijaviti tudi na tri lekcije (v prvem ali drugem polletju), cena skrajšanega programa je 150 € za soliste in 250 € za komorne skupine.
Program se bo izvajal v prostorih TOČKE ZKD, Ulica Gradnikove brigade 25 v Novi Gorici ob sobotah.

Ogni lezione dura 60 minuti (solisti) o 90 minuti (gruppi da camera).
La quota d'iscrizione dell’intero corso è di 290 € per solisti e 460 € per gruppi da camera. È possibile iscriversi solo a tre lezioni (nel primo o nel secondo semestre) al prezzo di 150 € per solisti e 250 € per gruppi da camera.
I corsi si svolgeranno a Nova Gorica, nei locali di TOČKA ZKD, in via Gradnikove brigade 25 il sabato.

PRIJAVNICA

Prijave na Akademijo NOVA zbiramo do 30. septembra.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu akademija.nova@gdnova.si ali na tel. +386 40 751 911.

Le iscrizioni saranno accettate fino al 30 settembre.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'indirizzo elettronico akademija.nova@gdnova.si o al telefono +386 40 751 911.