violoncelo-ii

Prejemnica Škerjančeve nagrade in akademske Prešernove nagrade Maruša Bogataj je po končani Akademiji za glasbo v Ljubljani podiplomski študij zaključila na Hochschule für Musik und Theater München. Štiri leta zapored je v sklopu poletnega master classa Dunajskih filharmonikov nastopala v Musikvereinu kot solistka in članica komorne zasedbe. Tri leta je bila prva čelistka simfoničnega orkestra Akademije za glasbo, leta 2009 je naredila avdicijo za Jeunesse Musicale World Orchestra, novembra istega leta tudi za Gustav Mahler Jugend Orchestra, kjer je sedaj redna članica že drugo leto. V sezoni 2014 je bila članica prestižne  Münchenske opere, s sezono 2015 pa je pričela delovati kot solo čelistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Je članica mnogih različnih komornih zasedb, od leta 2010 pa ima tudi svoj klavirski trio Munich ARTISTrio, s katerim so na tekmovanju ACM Trio di Trieste prejeli 2. nagrado.

Maruša Bogataj, vincitrice di due premi nazionali (Škerjanc, Prešeren) conferitile per la sua opera nel settore musicale, si laureò all'Accademia della Musica di Lubiana e proseguì lo studio post laurea alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera. Per quattro anni di seguito si è esibita a Musikverein come solista e membro del gruppo da camera nell'ambito dei masterclass sotto il patrocinio dei Filarmonici Viennesi. Per tre anni ha occupato il posto della prima cellista dell'Orchestra Sinfonica dell'Accademia della Musica di Lubiana, nel 2009 è stata ammessa alla Jeunesse Musicale World Orchestra e a novembre dello stesso anno anche alla Gustav Mahler Jugend Orchestra di cui è membro attivo già il secondo anno. Nella stagione 2014 ha suonato nel prestigioso Nationaltheater di Monaco di Baviera, attualmente suona come solista nell'Orchestra Sinfonica RTV Slovenija. Collabora con diverse orchestre e gruppi da camera, nel 2010 ha fondato il proprio piano trio Munich ARTISTtrio, con cui ha vinto il secondo premio al concorso ACM Trio di Trieste.

LEKCIJE • LEZIONI

15. oktober • 15 ottobre
26. november • 26 novembre
28. januar • 28 gennaio
25. februar • 25 febbraio
11. marec • 11 marzo
22. april • 22 aprile
13. maj • 13 maggio

KONCERTI • CONCERTI

10. februar • 10 febbraio: komorne skupine • gruppi da camera (Glasbeni večeri v Bukovici)
25. marec • 25 marzo: NOVA Academy Chamber Orchestra (Svirél)
30. maj • 30 maggio: solisti (Glasba z vrtov Sv. Frančiška)

Posamezna lekcija traja 60 min (solisti) oz. 90 min (komorne skupine).
Cena celotnega programa znaša 290 € za soliste in 460 € za komorne skupine. Mogoče se je prijaviti tudi na tri lekcije (v prvem ali drugem polletju), cena skrajšanega programa je 150 € za soliste in 250 € za komorne skupine.
Program se bo izvajal v prostorih TOČKE ZKD, Ulica Gradnikove brigade 25 v Novi Gorici ob sobotah.

Ogni lezione dura 60 minuti (solisti) o 90 minuti (gruppi da camera).
La quota d'iscrizione dell’intero corso è di 290 € per solisti e 460 € per gruppi da camera. È possibile iscriversi solo a tre lezioni (nel primo o nel secondo semestre) al prezzo di 150 € per solisti e 250 € per gruppi da camera.
I corsi si svolgeranno a Nova Gorica, nei locali di TOČKA ZKD, in via Gradnikove brigade 25 il sabato.

PRIJAVNICA

Prijave na Akademijo NOVA zbiramo do 30. septembra.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu akademija.nova@gdnova.si ali na tel. +386 40 751 911.

Le iscrizioni saranno accettate fino al 30 settembre.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'indirizzo elettronico akademija.nova@gdnova.si o al telefono +386 40 751 911.